IRSK1200 – Innføring i gammelirsk språk og litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten skal sette seg inn i hovedtrekkene av irsk grammatikk og tekstproduksjon i perioden 700-900. Studiet vil hovedsakelig dreie seg om grammatikk, men også om å tilegne seg en oversikt over den litterære virksomheten i perioden

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet vil du vil ha skaffet seg tilstrekkelig grammatisk kunnskap for å kunne lese enkle tekster og sitte igjen med en god, generell oversikt over den litterære tekstproduksjonen i den gammelirske språkperioden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IRSK2100 – Innføring i gammelirsk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret med totalt 28 undervisningstimer. Det er obligatorisk oppmøte på 20 av de 28 timene.

Underveis blir det gitt en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som må leveres innen gitt frist. Oppgaven må godkjennes av faglærer for at studenten skal ha mulighet til å fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers hjemeeksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)