IRSK2501 – Keltisk sivilisasjon - fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f.Kr. - 1000 e.Kr.)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet gjennomgås av de viktigste kildene som forteller om kelterne på kontinentet og øykelternes (med hovedvekt på irsk og walisisk) ulike kulturer. Kildene vil bestå av arkeologiske, tekstlige, epigrafiske, materielle kulturer og kunsthistoriske materiale.

Hva lærer du?

Studentene skal ha en grundig forankring i historien, institusjonene, samfunnet og kulturen til de keltiske folkeslagene, fra de tidlige arkeologiske kildene ca. 700 f.Kr. til 1000 e.Kr., etter at skandinavene hadde bosatt seg i keltisk-talende regioner i Irland og Storbritannia.
Her vil man være spesielt fokusert på hvordan kulturell identitet er med på å prege kilder, og metoder for å tolke dem. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det gis totalt 28 undervisningstimer. Underveis blir det gitt en obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave som må leveres og godkjennes i løpet av semesteret for at eksamen kan avlegges.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

En 3-dagers avsluttende hjemmeeksamen danner grunnlaget for karaktersetting.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2021

Eksamen

Annenhver vår fra 2021

Undervisningsspråk

Norsk