NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En grunnleggende oversikt og gjennomgang av norrøn litteratur, basert på oversettelser. Det gis en litteraturhistorisk oversikt og leses eksempler på sagalitteratur, lærdomslitteratur og et Edda-dikt.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Du får en oversikt over den norrøne litteraturen og den litterære aktiviteten på Island og i Norge i middelalderen, og kjennskap til hovedstrømningene i sagadebatten fra 1800-tallet og til i dag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det gis totalt 28 timer undervisning. En skriftlig kvalifiseringsoppgave skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisnngen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen er en muntlig prøve i slutten av semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisning på andre skandinaviske språk kan forekomme