Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Områdekunnskap om India (40OMR-SØRASIA)

Om emnegruppen

Emnegruppen Områdekunnskap om India er tverrfaglig og dekker ulike temaer som skal gi innsikt i de mangfoldige religiøse former og bevegelser, og i moderne historiske og politiske forhold i India.

Etter fullført emnegruppe skal du kunne:

• gi en oversikt over religioner, historie, politikk og samfunn i India
• drøfte konkrete kulturuttrykk og samfunnsforhold i Sør-Asia fra et bredt perspektiv
• redegjøre for de store linjene i Indias kulturelle og samfunnsmessige utvikling
• bruke vitenskapelig litteratur til å analysere et bredt spekter av problemstillinger

Emnegruppen er obligatorisk for studenter under Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretningene India-studier med hindi og India-studier med sanskrit. Den egner seg også for studenter fra andre programmer i kombinasjon med emnegrupper i kultur- eller samfunnsfag.

Emner i emnegruppen

Fra vår 2020:

Obligatoriske emner (40 studiepoeng):

 

Fra Høst 2019:

Obligatoriske emner (40 studiepoeng):

Fra høst 2015:

Obligatoriske emner (40 studiepoeng):

Fra høst 2008 - høst 2014:

Obligatoriske emner (30 studiepoeng):

Valgfrie emner (10 studiepoeng):

Studenter som har valgt fordypning i ett av språkene hindi eller sanskrit må ta emnet SAS3000 South Asia Bachelor Essay.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet