Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det indiske demokratiet er verdens største. Hver gang India går til valg er det den mest omfattende utøvelse av borgerrettigheter noe sted på kloden. Indiske valg engasjerer velgere fra alle samfunnslag, men samtidig ser vi en bevegelse i autoritær retning, mot flertallsvelde og tvist om det liberale samfunn – trekk vi kjenner igjen fra andre land.

På dette emnet bruker vi Indias erfaringer med demokratiet til å forstå fenomenet demokrati bedre. Med utgangspunkt i nåtiden og den nære fortiden introduserer emnet karakteristiske trekk ved det indiske demokratiet og dets tilblivelse. Vi skal studere politisk organisering og lederskap, sosiale bevegelser, identitetspolitikk og religiøs nasjonalisme. Vi skal også utforske demokratiets marginer, og lære om lokale demokratiforståelser som ikke alltid likner på dem vi kjenner. Fremfor alt skal vi bruke India til å utfordre våre egne og andres forestillinger om hva demokrati er for noe, og om hvordan demokratier fungerer i en globalisert verden. 

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du:

  • å ha god kjennskap til sentrale politiske prosesser i dagens indiske samfunn
  • å ha god forståelse for teorier om demokrati utenfor vesten
  • å kjenne epokene i Indias nyere politiske historie
  • å ha evnen til å formidle dette muntlig og skriftlig
  • å ha god kjennskap til de formelle kravene som stilles til en akademisk tekst og kunne anvende disse i eget skrivearbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

SAS1500 - India: Verdens største uenighetsfellesskap. Emnet krever gode ferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SAS1504 – Politisk kultur i Sør-Asia (nedlagt)

Undervisning

Våren 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for all undervisning våren 2021, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen blir en kombinasjon av forelesninger og seminarer over 14 uker. Du forventes å delta aktivt i undervisningen. Du bør ha lest pensumtekstene før alle forelesninger og seminarer. 

Du må også jobbe på egenhånd utenom undervisningen. Emner på 10 studiepoeng tilsvarer normalt 7 ukers fulltidsstudium eller omtrent 10-15 timers arbeid utenom forelesningene hver uke.

Vi oppfordrer alle studenter på emnet til å danne kollokviegrupper.

 

Obligatorisk aktivitet:

Du vil bli gitt en kvalifiseringsoppgave i løpet av semesteret. Kvalifiseringsoppgaven må godkjennes for å avlegge eksamen. Kvalifiseringsoppgaven (essayet) skal være på 4-6 sider og leveres i Canvas. Du vil få en tilbakemelding på det slik at du kan forbedre deg i akademisk skrivestil. Mer informasjon om kvalifiseringsoppgaven og leveringsfrist vil bli gitt i undervisningen og i Canvas.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Oppgaven skal være på ca. 6-8 sider (2300 tegn per side).

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering vår 09

Periodisk evaluering vår 10

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Det gis undervisning i emnet siste gang våren 21

Eksamen

Hver vår

Det er mulig å ta eksamen i emnet tom våren 22

Undervisningsspråk

Norsk