SAS3000 – Bacheloressay i Indiastudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kursus giver dig mulighed for at engagere dig i et selvvalgt tema og lære at skrive et akademisk essay på egen hand.

Du vælger opgavetema i samråd med en af ​​underviserne i Sydasien-sektionen. Emnet skal falde inden for et af undervisernes specialiseringsområder, og underviserne vil give dig vejledning og tæt opfølgning processen igennem.

Underviserne og deres specialisering er:

Kathinka Frøystad: religionsantropologi, politisk antropologi, sociale og politiske ringvirkninger af rituel deltagelse på tværs af religiøs tilhørighed, det indiske lovværks strenge forbud mod religiøse fornærmelser.

Claus Peter Zoller: Hindi litteratur og lingvistik, lingvistik i sprog Vest-Himalaya og Dardiske sprog, performative traditioner og epos.

Arild Engelsen Ruud: politisk kultur i Sydasien, historie, antropologi, udviklingsstudier, Indien og Bangladesh.

Kenneth Bo Nielsen: Indisk politik, kaste, køn, hindunationalisme, sociale bevægelser, miljø

Hva lærer du?

Kurset hjælper dig med at opøve færdigheder, som vil være nyttige i en fremtidig karriere - akademisk eller ej. Du lærer:

  • at identificere et forskningsemne
  • at søge og finde relevante data
  • at analysere data
  • at diskutere dine egne og andres data og argumentation
  • at præsentere dit materiale og afhandling på en struktureret måde

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det anbefales, at studenterne har fuldført 120 studiepoint og er på deres tredje år af BA-graden, når de tager dette kursus.

Undervisning

Der vil være fem samlinger, cirka en hver tredje uge. Samlingerne består af seminarer eller individuel vejledning.

Studenterne præsenterer deres arbejde og diskuterer udfordinger, og planlægger vejen videre.

Studenterne forventes at gøre betydelige fremskridt fra møde til møde, og skal være i stand til at redegøre for deres valg og strategier.

Eksamen

Essayet skal være 10 sider langt og skal leveres i Inspera.

Forfaldsdatoer for opgaverne vil blive offentliggjort i den detaljerede kursusplan. Studenterne er selv ansvarlige for at indhente oplysninger om godkendelse af deres opgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk