40-gruppe – Tysk (40TYSK)

Om emnegruppen

Denne 40-gruppen i tysk kan inngå som støttefag på mange bachelorprogrammer.

Læringsutbytte
Etter fullført 40-gruppe i tysk har du:

  • lært å uttrykke deg på tysk på en adekvat måte både skriftlig og muntlig
  • ferdigheter til å lese tyske tekster av ulike sjangre
  • lært å identifisere grunnleggende strukturelle forskjeller mellom tysk og norsk

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av 20 obligatoriske studiepoeng i tysk språk og 20 valgfrie studiepoeng innen språk, litteratur eller kulturkunnskap. Du anbefales å begynne med TYSK1100 – Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse.

Kvalifisering for videre studier og arbeid
40-gruppen i tysk egner seg for å bygge ut med 20-studiepoeng i tysk språk, litteratur og/eller kulturkunnskap for å inngå i grunnlaget for å søke opptak til PPU. Se informasjonssidene om skolefag på HF for tips om hvordan emnegruppen og bachelorgraden best kan bygges opp med tanke på undervisning i skolen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg 20 studiepoeng blant følgende emner:

Annet