80-gruppe – Fransk (80FRA2)

Om emnegruppen

Se her for oppbygging av 80FRA for studenter med opptak til og med høsten 2016. 

Se her for oppbygging av 80FRA2 for studenter med opptak til og med høsten 2018.

I denne emnegruppen lærer du om språk, litteratur, samfunn og historie i den franskspråklige verden.

Emnegruppen inngår i studieretning for fransk på Program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område. Les mer om læringsmålene for emnegruppen.

80-gruppen i fransk består av:

  • 50 studiepoeng i emner på 1000-nivå
  • 20 studiepoeng i emner på 2000-nivå
  • Bacheloroppgave i fransk

De obligatoriske emnene gir deg kunnskaper og ferdigheter innen fransk språk, uttale og grammatikk. Du får også en innføring i fransk litteratur, historie og sentrale trekk ved det franske samfunnet.

Emnene på 2000-nivå og Bacheloroppgaven gir deg muligheten til å fordype deg i fransk språk, litteratur eller områdekunnskap. 

Emner tatt på utveksling kan etter forhåndsgodkjenning innpasses i emnegruppen. Mer informasjon om studieopphold i utlandet og anbefalte avtaler.

 

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng):

FRA1110 – Fransk grammatikk 1
FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk
FRA1101 – Fransk grammatikk 2
FRA1301 – Fransk litteratur (prosa)
FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag
FRA30XX Bacheloroppgave i fransk - 10 studiepoeng (kommer)

 

Velg 20 studiepoeng på 2000-nivå:

Valgfrie emner på 2000-nivå

Ønsker du å søke deg videre til master, anbefaler vi sterkt at du velger fordpningsemner i den fagdisiplinen du har tenkt å skrive masteroppgave innenfor. For mer informasjon om videre studier, se Jobb og videre studier.