80-gruppe – Fransk (80FRA2)

Om emnegruppen

I denne emnegruppen lærer du om språk, litteratur, samfunn og historie i den franskspråklige verden.

Emnegruppen inngår i studieretning for fransk på Program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område. Les mer om læringsmålene for emnegruppen.

80-gruppen i fransk består av:

  • 50 studiepoeng i emner på 1000-nivå
  • 20 studiepoeng i emner på 2000-nivå
  • Bacheloroppgave i fransk

De obligatoriske emnene gir deg kunnskaper og ferdigheter innen fransk språk, uttale og grammatikk. Du får også en innføring i fransk litteratur, historie og sentrale trekk ved det franske samfunnet.

Emnene på 2000-nivå og Bacheloroppgaven gir deg muligheten til å fordype deg i fransk språk, litteratur eller områdekunnskap. 

Emner tatt på utveksling kan etter forhåndsgodkjenning innpasses i emnegruppen. Mer informasjon om studieopphold i utlandet og anbefalte avtaler.

 

Se her for oppbygging av 80FRA2 for studenter med opptak til og med høsten 2018.

 

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (60 studiepoeng):

FRA1110 – Fransk grammatikk 1
FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk
FRA1101 – Fransk grammatikk 2
FRA1301 – Fransk litteratur (prosa)
FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag
FRA3010 – Bacheloroppgave i fransk

 

Velg 20 studiepoeng på 2000-nivå:

Valgfrie emner på 2000-nivå

Ønsker du å søke deg videre til master, anbefaler vi sterkt at du velger fordpningsemner i den fagdisiplinen du har tenkt å skrive masteroppgave innenfor. For mer informasjon om videre studier, se Jobb og videre studier.