Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Hebraisk språk (80HEBS)

Om emnegruppen

Emnegruppen legger vekt på praktisk beherskelse av det moderne hebraiske språket. Studenten får intensiv trening i å lese, forstå, skrive og snakke hebraisk.

I det tredje semesteret følger studentene spesifiserte språkkurs i skrifthebraisk og talemål i Israel. Studenten vil dermed ha anledning til å bevege seg i hebraiskspråklige omgivelser over lengre tid. Oppholdet er en integrert del av emnet. Målet for språkkursene ute er økte ferdigheter i skriftlig og muntlig hebraisk - både tekstforståelse, skriveferdigheter og enkel dagligtale. Vårsemesteret består hovedsakelig av gjennomgang av tekster på moderne hebraisk (litterære tekster og avisutdrag), fordypning i grammatikk og ordforråd samt muntlig diskusjon. Studenten skal lære seg å håndtere tekster av noe større vanskelighetsgrad, samt få en innføring i filologiske tilnærmingsmåter til ulike typer tekster. Det legges vekt på både grammatisk og kulturhistorisk analyse.

Når 80-gruppen i hebraisk språk er fullført kan studenten uttrykke seg på hebraisk muntlig og skriftlig også om mer komplekse temaer. Studenten vil ha full oversikt over grammatiske strukturer og skal kunne lese og oversette de fleste moderne hebraiske tekster ved hjelp av ordbøker. 80-gruppen i språket gir grunnlaget for å begynne på høyere grads studier og til å begynne å arbeide selvstendig med hebraiskspråklig materiale.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Se informasjon om og opptakskrav til masterprogrammet Middle East Studies