Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hebraisk språk 1 er et første møte med moderne hebraisk skriftspråk og talemål. Det begynner med en innføring i alfabet og uttale, og deretter legger emnet hovedvekten på språkets grunnleggende grammatiske strukturer, og på å bygge opp et ordforråd.

Emnet må sees i sammenheng med HEB1120 – Hebraisk 2 (nedlagt), som fortsetter gjennomgangen av den grunnleggende grammatikken. Fokuset på grammatikk på HEB1110 og HEB1120 gir et nødvendig grunnlag for å kunne forholde seg til språket i både skriftlig og muntlig form.

Hva lærer du?

Hvis du har fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du

  • å ha lært å lese og skrive enkle hebraiske tekster med hebraiske bokstaver, og blitt introdusert til vokalisering av tekster og vitenskapelig transkripsjon med latinske bokstaver.
  • å ha tilegnet deg kunnskaper om deler av den grunnleggende grammatikken for moderne hebraisk.
  • å ha lært deg et grunnleggende ordforråd basert på tekstene det undervises i.

Opptak og adgangsregulering

Emnet tilbys kun programstudenter ved Asia- og Midtøsten-studier. Programstudenter bes henvende seg til instituttet for emnepåmelding

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i engelsk; grunnleggende ferdigheter i norsk grammatisk analyse.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det gis 2 dobbeltimer undervisning i uken over 12 uker.

.Obligatorisk undervisningsaktivtet:

  • 70% obligatorisk oppmøte til undervisningen.
  • Studentene må i løpet av semesteret levere inn og få godkjent 2 obligatoriske innleveringer.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om du har fått godkjent aktiviteten. Les mer om obligatoriske aktiviteter i undervisningen på fakultetets nettsider.

Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent de obligatoriske undervisningsaktivitetene.

Skoleeksamen, 4 timer

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på hebraisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. dansk, svensk eller engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet inngår i 80-gruppen i hebraisk språk innenfor Asia- og Midtøsten-studier (bachelor), studieretning Midtøsten-studier med hebraisk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Emnet tilbys kun programstudenter ved Asia- og Midtøsten-studier. Programstudenter bes henvende seg til instituttet for emnepåmelding

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk