80-gruppe – Japansk språk (80JAPS2)

Om emnegruppen

Japan er i dag en økonomisk og politisk stormakt som spiller en viktig rolle både i Øst-Asia og globalt. Mange uttrykk fra Japan har blitt del av vårt eget dagligspråk, fra haiku, zen og karate, til sushi og manga. Samtidig er japansk kultur og samfunn på mange måter svært annerledes fra vår egen. Studiet i japansk språk introduserer deg til ny og fascinerende verden, hvor kjente elementer fungerer i en fremmed kulturell kontekst.

Emnegruppen legger vekt på praktisk beherskelse av det moderne japanske språket. Du får intensiv trening i å snakke, forstå, lese og skrive japansk. Et semesters studieopphold ved et universitet i Japan er en obligatorisk del av emnegruppen. Når du har fullført 80-gruppen i japansk språk skal du kunne uttrykke deg på japansk muntlig og skriftlig på et mellomhøyt nivå. Du vil ha full oversikt over grammatikalske strukturer og kunne lese og oversette de fleste moderne japanske tekster ved hjelp av ordbøker. 80-gruppen i japansk gir grunnlag for å begynne på høyere grads studier, og til å arbeide selvstendig med japanskspråklig materiale.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

80-gruppen i japansk språk gir studenten grunnlag for å begynne på mastergraden i japansk; Japanese Studies