Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Kinesisk språk (80KINS)

Om emnegruppen

Den kinesiske sivilisasjon er en av vår tids viktigste og en av verdenshistoriens mest innflytelsesrike, og den politiske og økonomiske utvikling i Kina vil komme til å ha en avgjørende innflytelse på resten av verden i det 21. århundre. Kinesisk språk og kultur ligger til grunn for store deler av de koreanske, japanske og vietnamesiske kulturtradisjoner, og etniske kinesere utgjør i dag et dominerende innslag i befolkningen i hele Sørøst-Asia. Kina har en over 3000 år gammel skriftkultur, som er svært forskjellig fra vår egen. Et studium av kinesisk gir derfor en enestående mulighet til å utvide sin intellektuelle horisont både geografisk og historisk. Hovedvekten i kinesisk-studiet ligger på tilegnelse av tale- og leseferdigheter i moderne standardkinesisk (mandarin). På høyere nivåer inngår også studiet av klassisk kinesisk, som var dominerende skriftspråk fra før vår tidsregning og helt inn på 1900-tallet, og som i dag har en viss plass i kinesisk skriftkultur. Kinesisk-studiet legger også vekt på forståelse av moderne kinesisk kultur og samfunn i en historisk ramme, med teoretiske perspektiver på Kinas politiske, historiske, filosofiske, religiøse og litterære kulturarv. I forbindelse med det inngår trening i bruk av den stadig stigende mengde kinesiske kilder og informasjon tilgjengelig på internett.

En 80-gruppe i kinesisk språk gir deg en språkkompetanse på et høyt nivå. Du vil opparbeide deg solid muntlig ferdighet i språket og du vil være i stand til å lese relativt avanserte tekster. En 80-gruppe i språket gir deg grunnlaget for å begynne på høyere grads studier og til å begynne å arbeide selvstendig med tekster på et høyt nivå.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet