80-gruppe – Tysk (80TYSK2)

Om emnegruppen

I denne emnegruppen lærer du om språk, litteratur, samfunn og kultur i den tysktalende verden.

80-gruppen i tysk består av:

  • 70 studiepoeng obligatoriske emner
  • 10 studiepoeng valgfritt emne

Oppbygging og gjennomføring

De obligatoriske emnene gir deg kunnskaper og ferdigheter innen tysk språkbruk og grammatikk og en innføring i tysk litteratur, kultur, historie og samfunnsforhold. Du begynner med å ta innføringsemner på 1000-nivå. Du tar deretter et valgfritt emne på 2000-nivå. Til slutt skriver du en bacheloroppgave i tysk (TYSK3010).

Emner tatt på utveksling kan godkjennes inn i denne emnegruppen. Vi anbefaler deg å dra på utveksling i løpet av studiet.

Emner i emnegruppen

70 studiepoeng obligatoriske emner:

Velg 10 studiepoeng blant disse emnene:

Kvalifisering for videre studier

Emnegruppen kan blant annet oppfylle kravet til faglig fordypning i tysk for å søke opptak til masterprogrammet i tysk.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Emnegruppen inngår i studieretning tysk på bachelorprogrammet for Europeiske språk.