Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studier av tyske tekster sammenholdt med norske tekster, formidling av viktige særtrekk i den tyske setningsstrukturen og trening i skriftlig tekstproduksjon, bl.a. gjennom oversettelse.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • kjennskap til grunnleggende forskjeller mellom den tyske og den norske setningsstrukturen.
  • grunnleggende kunnskaper om tysk setningsforming.
  • grunnleggende ferdigheter i oversettelse av norske tekster til tysk og omvendt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 2 timer seminar (3 timer i uken) i 12 uker.

Emnet forutsetter at du deltar aktivt, både i seminarene og Canvas. Det er lagt inn en to ukers undervisningsfri periode for arbeid med oppgaveskriving.

Eksamensformen på emnet er en mappe bestående av to oppgaver. Den ene oppgaven skriver du underveis i semesteret. Du får tilbakemelding på den fra faglærer og kan deretter forbedre den. Du får kun tilbakemelding av faglærer dersom du leverer oppgaven til fastsatt frist. Den andre oppgaven skriver du mot slutten av semesteret.

Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 5 sider. Oppgavene skal teste dine kunnskaper om tysk syntaks, bl.a. gjennom oversettelse, og leveres innen oppgitte frister.

Ved slutten av semesteret leverer du de to oppgavene samlet som en mappe (se mer informasjon under "Eksamen" og på semestersiden).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er en mappe bestående av de to oppgavene du skriver i løpet av semesteret. Du må levere begge oppgavene for at mappen skal bli sensurert.

Sensorveiledning TYSK1104

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Hovedsakelig tysk