TYSK1506 – Tyskland fra 1945 til i dag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dag er Tyskland en likestilt og respektert nasjon i Europa. Hvordan har landet klart å utvikle et demokratisk, rettsstatlig og sosialt felleskap etter andre verdenskrig? Emnet omhandler tysk politikk, samfunn og kultur i perioden fra 1945 til i dag. Hovedfokus ligger på etterkrigstiden, den tyske splittelsen i Vest- og Øst-Tyskland (1949–1989), den tyske gjenforeningen (1990) og aktuelle politiske, økonomiske og sosiale temaer. Undervisningen vil også belyse kulturelle uttrykksformer, som f. eks. musikk, maleri og arkitektur.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du

  • grunnleggende kunnskap om Tyskland siden 1945.
  • et reflektert forhold til tysk historie etter andre verdenskrig.
  • kunnskap om kulturelle uttrykksformer som har preget tysk samfunn i perioden.
  • fått grundig øvelse i å gi skriftlige og muntlige fremstillinger av emnets temaer på en stilistisk og grammatisk riktig måte og med korrekte kildehenvisninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet tas i 2. semester av bachelor- eller årsenhetsstudiet. Anbefalte forkunnskaper er derfor:

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer undervisning i uken i 12 uker. Du møter til 2 timer forelesning og 1 time seminar i uken.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Det er 75 % pliktig oppmøte. Fravær utover dette må dokumenteres til eksamenskonsulenten.
  • Det skal holdes et muntlig innlegg.
  • En kvalifiseringsoppgave (på 4 sider á 2300 tegn med mellomrom) må være godkjent for at du kan fremstille deg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeeksamen på tre arbeidsdager. Oppgaven skal ha et omfang på 6 sider à 2300 tegn (med mellomrom). Ved vurdering legges vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt deres språklige ferdighet.

Oppmøte, muntlig innlegg og kvalifiseringsoppgave må være godkjent av faglærer før du kan gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Tysk