80-gruppe – Fysikk (FYS80)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i fysikk. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning fra høsten 2017:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

For deg som startet på en 80-gruppe før høsten 2017:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.