FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i elektronikk med fokus på hvordan du kan bygge og analysere enkle kretser. Du lærer om virkemåte og oppbygning til sentrale komponenter som benyttes i elektronikk i dag, passive og aktive, inkludert halvledere. Sentralt i kurset er laboratoriearbeid hvor du får praktisk erfaring med elektronikk gjennom bruk av simuleringsverktøy og ikke minst bygging og måling på fysiske kretser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • beskrive egenskapene til passive elektroniske komponenter som motstander, kondensatorer og spoler.
 • gjøre rede for hvordan halvledere er bygget og forstå hva som skjer når halvledermaterialer blir "dopet".
 • beskrive og beregne hvordan halvlederkomponenter og operasjonsforsterkere kan brukes i forsterkere, logiske kretselementer og sensorer.
 • analysere og simulere enkle elektriske kretser.
 • forklare enkle frekvensfiltre og hvordan disse beregnes.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende HMS-emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS1210:

 • Fysikk 2 fra videregående skole

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester og omfatter:

 • 3 timer forelesning per uke
 • 2 timer med kollokvier og regneøvelser per uke
 • 5 timer obligatorisk laboratoriearbeid per uke
 • en prosjektoppgave i måleteknikk med tilknytning til eksperimentalfysikk (ca. 20 timer)

9 laboratorieoppgaver og én avsluttende prosjektoppgave må være godkjent før avsluttende eksamen. Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner er bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0505 – El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS1210.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 9 laboratorieoppgaver og én avsluttende prosjektoppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 18:11:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk