FYS2150 – Eksperimentalfysikk

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler eksperimentell fysikk som en vitenskapelig metode. Du lærer om betydningen av ryddighet, nøyaktighet og presisjon i laboratoriearbeid, og du får trening i å bruke laboratoriejournal på en systematisk måte og presentere resultater i rapportform. Et sentralt tema i emnet er statistisk behandling av data, samt å identifisere og kvantifisere kilder til feil.

Første del av emnet tar for seg måling av grunnleggende fysiske størrelser ved å bruke vanlige måleinstrumenter, og du lærer å vurdere metodens riktighet og presisjon. Andre del av emnet tar for seg hvordan undersøke fysiske fenomener, og etterprøve fysiske lover ved bruk av eksperimenter.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • utføre statistisk analyse av måledata og analysere og beregne feilspredning.
 • forklare fysiske fenomener, prinsippene for de utvalgte måleinstrumentene og sammenligne forskjellige måleprinsipper
 • kritisk vurdere feilkilder, data, modelltilpasninger, konklusjoner og forholdet mellom teori og eksperiment.
 • arbeide nøyaktig og repeterbart for å oppnå pålitelige resultater med fokus på etterrettelighet og sporbarhet
 • dokumentere arbeid gjennom en laboratoriejournal og presentere resultater i en laboratorierapport.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2150:

For studenter som tok FYS2150 våren 2015 eller seinere gjelder at FYS2150 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter

Emnet går over ett semester. Det blir 5 laboratorietimer per uke gjennom semesteret. Obligatorisk innlevering av prelabøvinger, labjournaler og labrapporter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2150 er det et krav at følgende emner er bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS2150.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

To dagers hjemmeeksamen som teller 100% av endelig karakter.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2021 21:11:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk