FYS2150 – Eksperimentalfysikk

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet omhandler eksperimentell fysikk som en vitenskapelig metode. Du lærer om betydningen av ryddighet, nøyaktighet og presisjon i laboratoriearbeid, og du får trening i å bruke laboratoriejournal på en systematisk måte og presentere resultater i rapportform. Et sentralt tema i emnet er statistisk behandling av data, samt å identifisere og kvantifisere kilder til feil.

Første del av emnet tar for seg måling av grunnleggende fysiske størrelser ved å bruke vanlige måleinstrumenter, og du lærer å vurdere metodens riktighet og presisjon. Andre del av emnet tar for seg hvordan undersøke fysiske fenomener, og etterprøve fysiske lover ved bruk av eksperimenter.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • utføre statistisk analyse av måledata og analysere og beregne feilspredning.
 • forklare fysiske fenomener, prinsippene for de utvalgte måleinstrumentene og sammenligne forskjellige måleprinsipper
 • kritisk vurdere feilkilder, data, modelltilpasninger, konklusjoner og forholdet mellom teori og eksperiment.
 • arbeide nøyaktig og repeterbart for å oppnå pålitelige resultater med fokus på etterrettelighet og sporbarhet
 • dokumentere arbeid gjennom en laboratoriejournal og presentere resultater i en laboratorierapport.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2150:

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter

Emnet går over ett semester. Det blir 5 laboratorietimer per uke gjennom semesteret.

Obligatorisk innlevering av 12 prelabøvinger, 12 labjournaler og 2 labrapporter som må være godkjente for å gå opp til avsluttende eksamen

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2150 er det et krav at følgende emner er bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS2150.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • To dagers hjemmeeksamen som teller 100 % av endelig karakter.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2022 21:11:13

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk