40-gruppe – Geologi og geografi (GEG40)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for deg som ikke har en 80-gruppe i geofag, men som ønsker en generell innføring i utvalgte deler av geofaget; geologi og geografi.

Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom 80-gruppen er fra et annet realfag. Ønsker du å bruke 40-gruppen i en bachelorgrad ved andre fakulteter, må du ta kontakt med det aktuelle fakultet/bachelorprogram for nærmere informasjon.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Overgangsordning

Tidligere emnegrupper i geofag 40-gruppe – MN Geofag (MN40-GEO_GEO) (tar ikke opp nye studenter) og 40-gruppe – MN Geofag forgeovitere (MN40-GEO_GEOAV) (tar ikke opp nye studenter) er under utfasing og tar ikke opp nye studenter. Disse emnegruppen vil gjelde fram til og med høst 2021.

Hvis du har emner fra både gammel og ny emnegruppe, ta kontakt med Institutt for geofag for mer informasjon.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper, og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.