Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i jordens utvikling fra dannelsen av solsystemet til menneskets tidsalder. Sentrale temaer er jordens oppbygning, hovedbergarter, platetektonikk, dannelse av havbunn og kontinenter, fjellkjeder, historisk geologi med vekt på livets utvikling og tidligere tiders klima, istider, dagens klima, hav og atmosfære. Videre legges det vekt på koblingen mellom jordens indre og ytre prosesser og utvekslingen av masse og energi mellom geosfære, hydrosfære, atmosfære, biosfære og antroposfære.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne:

 • beskrive og forstå dannelsen og utviklingen av jorden
 • forstå hvordan jordens indre og ytre krefter påvirker landskapsutvikling, topografi og batymetri, klima og vær, og betingelsene for livet på jorden
 • gi matematiske beskrivelser av enkle jordprosesser
 • forstå hvorfor jorden er unik i vårt solsystem
 • forstå menneskets påvirkning av jordsystemer
 • forstå biogeografiske mønstre

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

  Overlappende emner

  Undervisning

  Forelesninger i kombinasjon med øvelser, datalab og gruppearbeid. To ganger 3 timer hver uke. Inntil 6 øvelser må være godkjent før avsluttende skriftlig eksamen.

  Det er et obligatoriske feltkurs på tre dager til Finse og en obligatorisk dagsekskursjon. Feltkurset har et obligatorisk informasjonsmøte tidlig i semesteret. Fra feltkurset skal det skrives en feltrapport som teller med i sluttkarakter.

  Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

  Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

  Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

  Eksamen

  • Inntil 6 øvelser skal være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
  • En skriftlig feltrapport fra Finse som teller 30 %.
  • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70 % (3 timer).
  • Både deleksamen og avsluttende eksamen må bestås for at emnet skal bestås.

  Hjelpemidler

  Ingen hjelpemidler er tillatt.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Hver høst

  Eksamen

  Hver høst

  Undervisningsspråk

  Norsk