Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler prosessene som former jordens overflate. Disse prosessene knyttes til rennende vann (fluviale prosesser), breer (glasiale prosesser), frost i jord (periglasiale prosesser) og skråninger (gravitative prosesser). I emnet blir det lagt vekt på hvordan disse prosessene bearbeider landoverflaten i alpine og polare strøk. Det arrangeres et feltkurs mot slutten av semesteret.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du:

 • kjenne til de fysiske prosessene som former landskapet, spesielt i kalde områder

 • forstå isbreenes massebalanse, dynamikk og hydrologi

 • ha forståelse av transport av materiale ved hjelp av fluviale og gravitative prosesser

 • kjenne til betydningen av temperaturvariasjoner i bakken

 • kunne beregne massebalanse og deformasjonshastighet på en isbre

 • kunne beregne varmetransport i bakken

 • kunne bruke vannføringskurver til å beregne sedimenttransport og erosjon av et landskap

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

  Anbefalte forkunnskaper

  Overlappende emner

  Undervisning

  Forelesninger og øvelser tilsvarende 6 timer pr. uke.

  Det er et obligatoriske feltkurs på 3-4 dager, og to obligatoriske dagsekskursjoner, en i mars med innsamling av snødata, og en i mai. Aktivitetene i felt er felles med emnet GEO2330 – Hydrologi. Fra feltkurset skal det skrives en feltrapport som teller med i sluttkarakter.

  Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

  Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

  Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

  Eksamen

  • Rapport fra feltkurs som teller 30 %.
  • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70 % (3 timer).

  Hjelpemidler

  Ingen hjelpemidler er tillatt.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

  Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Dette emnet ses i sammenheng med GEG2110 – Landformdannende prosesser (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Hver vår

  Eksamen

  Hver vår

  Undervisningsspråk

  Norsk (engelsk på forespørsel)