Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de vanligste mineralers krystallografiske, fysiske og optiske egenskaper. Du vil lære om atombindinger, ulike mineralgrupper og mineralenes systematikk. Vi kombinerer teori med praktiske øvelser for å identifisere mineraler og forstå deres dannelsesmiljø. Mineralene i bergarter forklares gjennom kjemisk sammensetning og strukturell stabilitet. Kunnskap om mineralogi er grunnleggende for eksempel vil mineralomdanning være relevant for sedimentologi, forvitring og fysisk utforming av jordoverflaten og egenskaper til jordens skorpe og mantel.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne:

 • finne og beskrive ulike symmetrielementer i et mineral og utlede mineralets krystallgruppe
 • forstå stabilitetsfelter av mineraler
 • forstå klassifikasjonen av mineraler og hvordan deres kjemiske sammensetning og struktur innvirker på denne
 • identifisere de vanligste mineraler og kunne si noe om bergarten er magmatisk, sedimentær eller metamorf
 • utlede krystallisasjonsrekkefølgen av mineralene i en bergart og derved forklare et områdes geologiske utvikling
 • beskrive mineralenes egenskaper slik at andre kan identifisere mineralene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot GEL2110 – Mineralogi, petrologi og geokjemi (videreført)

Undervisning

2 dobbelttimer forelesning, samt 2 timer obligatoriske øvelser i uken. De obligatoriske øvelsesoppgavene må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er 2 obligatoriske ekskursjoner.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Obligatoriske øvelsesoppgaver skal være godkjent og den praktiske prøven i mineralogi må være bestått før avsluttende eksamen.
 • Praktisk prøve i mineralogi som teller 20 %.
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 80 % (3 timer).

Hjelpemidler

Kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEL2110 – Mineralogi, petrologi og geokjemi (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk