Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de vanligste mineralers krystallografiske, fysiske og optiske egenskaper. Du vil lære om atombindinger, ulike mineralgrupper og mineralenes systematikk. Du får også et innblikk i hvor forskjellige mineraler opptrer, hvordan de vokser, deformeres og reagerer med hverandre. Vi kombinerer teori med praktiske øvelser for å identifisere mineraler.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne

 • finne og beskrive ulike symmetrielementer i et mineral og utlede mineralets krystallgruppe
 • beskrive klassifikasjonen av mineraler
 • forklare sammenhengen mellom mineralenes struktur og deres kjemiske sammensetning
 • nøyaktiv beskrive mineralenes egenskaper slik at andre kan identifisere mineralene
 • identifisere de vanligste mineraler 
 • lese vitenskapelige artikler og filtrere ut relevant informasjon

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs / ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

2*2 timer forelesning, samt 2 timer obligatoriske øvelser i uken. De obligatoriske øvelsesoppgavene må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er 2 obligatoriske ekskursjoner.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Eksamen

 • Obligatoriske øvelsesoppgaver skal være godkjent og praktisk prøve i mineralogi må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. 
 • Praktisk prøve i mineralogi teller 30% ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 70% ved sensurering.
 • Både den praktiske prøven og avsluttende eksamen må være bestått hver for seg for å bestå emnet.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i følgende emne: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 18:17:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk