40-gruppe – Matematikk (MAT40)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for deg som ikke har en 80-gruppe i matematikk, men som ønsker en generell innføring i utvalgte deler av matematikken. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom 80-gruppen er fra et annet realfag. Ønsker du å bruke 40-gruppen i en bachelorgrad ved andre fakulteter, må du ta kontakt med det aktuelle fakultet/bachelorprogram for nærmere informasjon.

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

 

Nedlagte eller videreførte emner kan erstatte emner i 40-gruppen dersom det er tilstrekkelige studiepoengsoverlapp. Kontakt studieadministrasjonen ved Matematisk institutt dersom du har spørsmål vedrørende dette.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.