MAT1100 – Kalkulus

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Dette emnet er en videreføring av integral- og differensialregningen i videregående skole, men emnet går dypere ned i det teoretiske grunnlaget og videreutvikler metodene til å dekke mer kompliserte tilfeller. Emnet inneholder også innføringer i komplekse tall, vektorer og matriser, samt kontinuitet og derivasjon av funksjoner av flere variable. MAT1100 bygger på full fordypning i matematikk fra videregående skole og danner grunnlaget for MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du de komplekse tallene og kan regne med dem på kartesisk og polar form
 • kjenner du kompletthetsprinsippet for de reelle tallene og vet hvordan det brukes i oppbygningen av teorien for funksjoner av én variabel
 • vet du hvordan man definerer kontinuitet, grenseverdier, deriverte og integraler presist, og kan beregne grenseverdier, deriverte og integraler for funksjoner av én variabel
 • vet du hva vektorer og matriser er og kan utføre enkle beregninger med dem
 • vet du hva funksjoner av flere variable er, kan avgjøre om de er kontinuerlige og deriverbare, og kan regne ut og tolke retningsderiverte og partiellderiverte
 • kan du bruke teorien i emnet til å løse uoppstilte oppgaver, spesielt oppgaver om integrasjon, maksimums- og minimumsproblemer og koblede hastigheter
 • kan du presentere utregninger og enkle argumenter på en klar og oversiktlig måte og med passende notasjon og terminologi

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

6 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

Skriftlig eksamen midt i semesteret som teller 1/3 ved sensurering.

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 2/3 ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Midtveiseksamen: Formelark for MAT1100 og MAT-INF1100.

Avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator og formelark for MAT1100 og MAT-INF1100.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 13:25:30

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk