Kort om emnet

Dette emnet er en videreføring av integral- og differensialregningen i videregående skole, men emnet går dypere ned i det teoretiske grunnlaget og videreutvikler metodene til å dekke mer kompliserte tilfeller. Emnet inneholder også innføringer i komplekse tall, vektorer og matriser, samt kontinuitet og derivasjon av funksjoner av flere variable. MAT1100 bygger på full fordypning i matematikk fra videregående skole og danner grunnlaget for MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du de komplekse tallene og kan regne med dem på kartesisk og polar form
 • kjenner du kompletthetsprinsippet for de reelle tallene og vet hvordan det brukes i oppbygningen av teorien for funksjoner av én variabel
 • vet du hvordan man definerer kontinuitet, grenseverdier, deriverte og integraler presist, og kan beregne grenseverdier, deriverte og integraler for funksjoner av én variabel
 • vet du hva vektorer og matriser er og kan utføre enkle beregninger med dem
 • vet du hva funksjoner av flere variable er, kan avgjøre om de er kontinuerlige og deriverbare, og kan regne ut og tolke retningsderiverte og partiellderiverte
 • kan du bruke teorien i emnet til å løse uoppstilte oppgaver, spesielt oppgaver om integrasjon, maksimums- og minimumsproblemer og koblede hastigheter
 • kan du presentere utregninger og enkle argumenter på en klar og oversiktlig måte og med passende notasjon og terminologi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen <https://www.uio.no/studier/registrering/melding/> i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

6 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

Skriftlig eksamen midt i semesteret som teller 1/3 ved sensurering.

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 2/3 ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Midtveiseksamen: Formelark for MAT1100 og MAT-INF1100.

Avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator og formelark for MAT1100 og MAT-INF1100.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 12:32:44

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk