MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i bruk av matematikk som et verktøy for å forstå fysiske prosesser. Hovedvekten ligger innen analyse, med spesielt fokus på anvendelser av teorien innen fysikk og kjemi. Det legges vekt på bruk av digitale hjelpemidler til visualisering av teori og til å gjøre kvantitative beregninger innen modellene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du regne med komplekse tall på kartesisk og polar form
 • har du grunnleggende ferdigheter i analyse, herunder både teknisk og teoretisk innsikt i grenseverdier, derivasjon, integrasjon, og kjenner disse begrepenes tolkning innen naturvitenskap
 • kjenner du til følger og rekker, kan approksimere funksjoner med potensrekker og har kunnskap om de vanligste regneteknikker innen feltet
 • har du kjennskap til teorien for vektorfelt, hovedsakelig i 2 eller 3 dimensjoner, kan derivere og integrere vektorfelt, samt kjenner til noen av de teoretiske resultatene innen feltet
 • er du kjent med minste kvadraters metode og kan gjennomføre enkel regresjon
 • kan du beregne integraler over ulike områder i plan og rom, herunder generelle linje- integraler og flate-integraler
 • vet du hva som menes med Fourieranalyse og kan regne ut Fouriertrans-formasjoner
 • har du kjennskap til Laplace-operatoren, dens egenskaper og anvendelsesområder
 • har du kjennskap til enkle differensiallikninger, både ordinære og partielle, deres likevekts- og stabilitetsegenskaper, samt numeriske metoder for å illustrere eller beregne løsninger

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

 • Emnet bør tas samtidig med eller etter IN-KJM1190, IN1900 eller MAT-IN1105.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og 4 timer åpen gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator og ett A4-ark med valgfri håndskrevet eller trykt tekst på begge sider er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:20:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst

Emnet tilbys ekstraordinært høst 2020.

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk