Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i bruk av matematikk som et verktøy for å forstå fysiske prosesser. Hovedvekten ligger innen algebra, med spesielt fokus på lineær algebra som verktøy for å forstå diskrete dynamiske prosesser. Det legges vekt på bruk av digitale hjelpemidler til visualisering av teori og til å gjøre kvantitative beregninger innen modellene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du ferdigheter innen vektorregning, matriseregning og enkel spektralteori;
 • kan du bruke lineær algebra til å sette opp diskrete dynamiske modeller, og å studere deres stabilitets- og likevekts-egenskaper;
 • kan du bruke digitale hjelpemidler til å gjøre beregninger innen lineær algebra;
 • har du kjennskap til generelle vektorrom av vilkårlig dimensjon, herunder funksjonsrom av uendelig dimensjon;
 • kjenner du til begrepene indreprodukt, ortogonalitet og deres anvendelsesområder;
 • har du kunnskap om lineære avbildninger mellom vilkårlige vektorrom, om hvordan de kan representeres og deres grunnleggende egenskaper;
 • har du kunnskap om hvordan vi kan studere symmetrier ved hjelp av gruppeteori, vet hva permutasjoner er og har kjennskap til grunnleggende resultater i abstrakt gruppeteori;
 • har du kunnskap om hvordan symmetrigrupper kan studeres gjennom sine representasjoner på komplekse vektorrom;
 • vet du hvordan karakterer kan brukes til å klassifisere representasjoner av symmetrigrupper;
 • vet du hva krystallinske strukturer er og hvordan de kan studeres ved hjelp av gruppeteori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning, 2 timer oppgavearbeid i plenum hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ett tosidig A4-ark med valgfri tekst (håndskrevet eller trykt) og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk