Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – MN Geofag forgeovitere (MN40-GEO_GEOAV)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for de som har 80-gruppe – MN Geofag (MN80-GEO_GEO) (tar ikke opp nye studenter) eller 80-gruppe – MN Meteorologi og oseanografi (MN80-GEO_METOS) (tar ikke opp nye studenter) fra før. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Emnegruppen er fra 2018 erstattet av emnegruppene 40-gruppe – Geologi og geografi (GEG40) og 40-gruppe – Geofysikk og klima (GFK40).

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.