Emner innen geologi, geografi og geofysikk

Viser 1–138 av 138 emner
Emne Studiepoeng
GEF1100 - Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1100L - Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF2200 - Atmosfærefysikk (10 studiepoeng) 10
GEF2210 - Regionale og globale luftforurensninger (10 studiepoeng) 10
GEF2610 - Fysisk oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEF4220 - Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF4310 - Cloud physics (10 studiepoeng) 10
GEF4510 - Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEF4520 - Turbulence in the atmosphere and ocean (5 studiepoeng) 5
GEF4530 - The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF4660 - The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEF9220 - Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF9310 - Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEF9510 - Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEF9520 - Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEF9530 - The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF9660 - The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEG2110 - Landformdannende prosesser (10 studiepoeng) 10
GEG2130 - Landformer i Norden (10 studiepoeng) 10
GEG2240 - Introduksjon til fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEG2250 - Innføring i landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEL2110 - Mineralogi, petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEL2120 - Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (10 studiepoeng) 10
GEL2130 - Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEL2140 - Geofysikk og global tektonikk (10 studiepoeng) 10
GEL2150 - Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO-AST3410 - Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-AST4410 - Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-DEEP9100 - Planetary Physics and Global Tectonics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9200 - Deep Earth and Planetary Mineralogy and Dynamics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9300 - Lithosphere and Asthenosphere: Composition and Evolution (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9400 - Solid Earth – Fluid Earth Interactions (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9500 - Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets (5 studiepoeng) 5
GEO-FYS4200 - Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO-FYS9200 - Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO1020 - Geologiske prosesser og materialer (10 studiepoeng) 10
GEO1030 - Vind, strøm og klima (10 studiepoeng) 10
GEO1100 - Jordens utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO1110 - Jordens indre og ytre prosesser (10 studiepoeng) 10
GEO2010 - Overflatehydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO2110 - Mineralogi (10 studiepoeng) 10
GEO2120 - Sedimentologi (10 studiepoeng) 10
GEO2130 - Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEO2140 - Faste jords geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO2150 - Petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEO2210 - Geomorfologi (10 studiepoeng) 10
GEO2300 - Fysiske prosesser i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO2310 - Meteorologi (10 studiepoeng) 10
GEO3000 - Prosjektoppgave i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO3020 - Soil- and groundwater (10 studiepoeng) 10
GEO3030 - Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO3100 - Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO3340 - Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3710 - Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO3900 - Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEO4011 - Field Course in Basin Analysis (5 studiepoeng) 5
GEO4012 - Literature study in geosciences (5 studiepoeng) 5
GEO4013 - Field excursion in Physical Geography and Hydrology (5 studiepoeng) 5
GEO4060 - Fortran 2003 programming (5 studiepoeng) 5
GEO4100 - Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO4120 - Near-Surface Geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4131 - Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO4140 - Environmental stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4151 - Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO4161 - Contaminants in the geoenvironment (10 studiepoeng) 10
GEO4171 - Floods and landslides (10 studiepoeng) 10
GEO4181 - Introduction to Natural Hazards (10 studiepoeng) 10
GEO4190 - Hydrogeology (10 studiepoeng) 10
GEO4211 - Petroleum systems (10 studiepoeng) 10
GEO4212 - Paleozoologi; systematikk og evolusjon (10 studiepoeng) 10
GEO4216 - Sedimentology and Sequence Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4218 - Basin Formation and Development (10 studiepoeng) 10
GEO4220 - Depositional environments and biostratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4230 - Basin formation and sequence stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4240 - Seismic interpretation (10 studiepoeng) 10
GEO4250 - Reservoir geology (10 studiepoeng) 10
GEO4260 - Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4270 - Integrated basin analysis and prospect evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO4280 - Seismic signal processing (10 studiepoeng) 10
GEO4300 - Geophysical Data Science (10 studiepoeng) 10
GEO4320 - Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO4340 - Fluvial hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4360 - Field methods in hydrogeology (5 studiepoeng) 5
GEO4410 - Glacial and periglacial geomorphology (10 studiepoeng) 10
GEO4420 - Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO4430 - Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO4520 - Advanced remote sensing and topographic analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4530 - Geodesy and photogrammetry (10 studiepoeng) 10
GEO4620 - Seismic waves and seismology (10 studiepoeng) 10
GEO4630 - Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO4720 - General micropaleontology (10 studiepoeng) 10
GEO4810 - Petrography and Microstructures (10 studiepoeng) 10
GEO4822 - Geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO4830 - Analytical methods in geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO4840 - Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO4850 - Advanced structural geology (10 studiepoeng) 10
GEO4860 - Advanced petrology (10 studiepoeng) 10
GEO4900 - Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEO4902 - Weather Systems (10 studiepoeng) 10
GEO4990 - The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEO5411 - Field course in glacial and periglacial geomorphology/geocryology (5 studiepoeng) 5
GEO5440 - Cryosphere Modeling (5 studiepoeng) 5
GEO5450 - Cryospheric Processes in the Nordic Region (5 studiepoeng) 5
GEO5540 - Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5550 - Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5900 - Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO5911 - CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO5912 - Geological Storage of CO2 – Introduction and Geological Constraints (8 studiepoeng) 8
GEO5915 - Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
GEO9151 - Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO9200 - Basin analysis – principles and applications (10 studiepoeng) 10
GEO9220 - Depositional Environments and Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO9260 - Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO9270 - Integrated Basin Analysis and Prospect Evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO9280 - Seismic signal processing (10 studiepoeng) 10
GEO9300 - Geophysical Data Science (10 studiepoeng) 10
GEO9320 - Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO9411 - Field course in glacial and periglacial geomorphology/geocryology (5 studiepoeng) 5
GEO9420 - Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO9430 - Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO9440 - Cryospheric Modelling (5 studiepoeng) 5
GEO9450 - Cryospheric processes in the Nordic region (5 studiepoeng) 5
GEO9520 - Remote Sensing and Image Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO9530 - Geodesy and Photogrametry (10 studiepoeng) 10
GEO9540 - Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9550 - Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9620 - Seismic Waves and Seismology (10 studiepoeng) 10
GEO9630 - Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO9822 - Geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO9840 - Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO9850 - Advanced Structural Geology (10 studiepoeng) 10
GEO9860 - Advanced Petrology (10 studiepoeng) 10
GEO9900 - Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO9911 - CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO9912 - Geological Storage of CO2 – Introduction and Geological Constraints (8 studiepoeng) 8
GEO9915 - Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
GEO9990 - The Earth System (10 studiepoeng) 10
MNSES9100 - Science, ethics and society (5 studiepoeng) 5