Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – MN Geofag (MN80-GEO_GEO)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i geofag. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Emnegruppen er fra 2018 erstattet av 80-gruppene 80-gruppe – Geologi og geografi (GEG80) og 80-gruppe – Geofysikk og klima (GFK80).

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

Obligatoriske emner:

30 av de resterende studiepoengene skal velges fra en av følgende studieretninger:

Geologi og geofysikk:

Geomatikk:

Hydrologi:

Naturgeografi:

Meteorologi og oseanografi:

De siste 10 studiepoengene velges fritt blant 2000-emner i Geofag (GEL, GEG, HYD, GEO eller GEF) .

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.