Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

100-gruppe – Sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier (100-SOSANT-KFL)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for studenter på bachelorprogrammet "Tverrfaglige kjønnstudier" med fordypning i sosialantropologi. Bachelorgrader med denne fordypningen kvalifiserer for søknad om opptak til masterprogrammet i sosialantropologi. Se forøvrig opptakskrav til masterprogrammet.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen i sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier (100 studiepoeng) :

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Tidligere 80-gruppe i sosialantropologi
Siste mulighet til å fullføre denne 80-gruppen er våren 2013.