100-gruppe – Sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier (100-SOSANT-KFL)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for studenter på bachelorprogrammet i tverrfaglige kjønnstudier med fordypning i sosialantropologi. Merk at den gamle fordypningen i sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier, som var gjeldende for studenter med opptak til og med 2014, hadde en annen oppbygning.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen i sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier (100 studiepoeng) :

**Erstatter SOSANT2260 som ble gitt siste gang våren 15.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Videre studier

En bachelorgrad med denne fordypningen kvalifiserer deg til å søke om opptak til master i sosialantropologi, samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved UiO, inkludert master i Gender Studies.