80-gruppe – Sosialantropologi for Tverrfaglige kjønnstudier (80-SOSANT-KFL)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er relevant for studenter på bachelorprogrammet "Tverrfaglige kjønnstudier" med fagfordypning i sosialantropologi.

OBS!

Siste mulighet til å fullføre denne emnegruppen (80 studiepoeng) er våren 2013.

Fra våren 2012 inneholder den nye emnegruppen sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier (100-SOSANT-KFL) 100 studiepoeng i sosialantropologi.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Du skal også velge et regionalt fordypningsemne. Det tilbys to-tre regionale emner hvert høstsemester, feks:

20 sp velges fra følgende gruppe

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger