Denne emnegruppen er nedlagt

80-gruppe – LAP Samfunnsgeografi (USM5-LAP80-SGO)

Om emnegruppen

80 gruppen i samfunnsgeografi består av fireobligatoriske emner og ett valgtfritt emne i samfunnsgeografi

I tillegg må studenten ta to statsvitenskapelige emner STV1200 og STV1300 eller STV1400

Emner i emnegruppen

Ett av følgende

Statsvitenskapelige emner

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger