60-gruppe – Lektorprogrammet Samfunnsfag (UVM5-LEKT60-SAMF)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for studenter med opptak på Lektorprogrammet. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i samfunnsfag i den videregående skole, samt på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen.

60-gruppen i samfunnsfag består av 6 obligatoriske emner.

Emner i emnegruppen

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

I tillegg velges ett av disse emnene (10 sp):

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

For studenter med opptak 2009 og 2010 kan:

 • SOS2402 kan erstatte SOS2800
 • SOS1003 kan erstatte SOS1001
 • SOSANT1200 kan erstatte SOSANT1000
 • SOS2400 kan inngå istedet for SOS2100 eller SOS2200.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

 • UVM5-LEKT-09
 • LEKT-09-KSF