90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i matematikk (UVM5-LEKT90-MAT)

Om emnegruppen

Programspesialiseringen går over tre semestre (90 studiepoeng) og inkluderer en masteroppgave (30 studiepoeng) og 60 studiepoeng med emner. Selve masteroppgaven gjennomføres vanligvis i siste semester.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

  • MAT5930L - Masteroppgave i matematikk, Lektorprogrammet

Ett emne velges blant

De resterende emnene velges i samråd med veileder/koordinator ved Matamatisk institutt, og vil avhenge av forskningsgruppen som masteroppgaven knyttes til. Emnene velges blant MAT, MAT-INF eller INF-MAT emner på masternivå (4000-5000 nivå).


I begynnelsen av 1. semestret vil det avholdes et informasjonsmøte på Matematisk Institutt der alle studentene vil få tildelt en kontaktperson blant de ansatte. I løpet av dette semestret skal kontaktpersonen ordne kontakt med en veileder (som godt kan være kontaktpersonen selv).
Veilederen vil gi råd om hvike valgfrie emner som bør velges i 2. semester med tanke på tiltenkt tema for masteroppgaven.

Detaljert prosjektbeskrivelse for masteroppgaven vil først bli utdelt i begynnelsen av 3. semestret, og den ferdige oppgaven skal da innleveres innen 17 uker.

Har du faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med Arne B. Sletsjøe (arnebs at math.uio.no), tlf. 22 85 59 02.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Opptakskrav for emnegruppen:

  • Emnegruppen på 80 studiepoeng innen matematikk. Krav til innhold i de 80 studiepoengene.
  • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene.
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis.
  • Ex.phil

Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.