90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i spansk (UVM5-LEKT90-SPA)

Om emnegruppen

Programspesialisering i spansk utgjør de tre siste semestrene av Lektorprogrammet. Du tar 60 studiepoeng emner de første to semestrene, som skal støtte opp under temaet for masteroppgaven. I tredje semester skriver du en masteroppgave på 30 studiepoeng innen spansk språk eller spanskspråklig litteratur.

For studenter med oppstart 2009-2010, se denne emnegruppen.

I andre semester tar du det obligatoriske emnet IBER4000 hvordan skrive masterooppgave i spansk, portugisisk eller Latin-Amerika-studier. I emnet skriver du blant annet en prosjektskisse for masteroppgaven din, som du får tildelt veileder på grunnlag av.

De resterende studiepoengene velger du blant emner på 4000-nivå med IBER-, LATAM- eller SPA-kode. Du kan goså vlege inntil ett emne fra et annet fagområde enn spansk og Latin-Amerika, dersom det er relevant for masteroppgaven din.

For veiledning i valg av emner eller andre spørsmål, ta kontakt med studiekonsulenten i spansk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner:

Emner på 4000-nivå med IBER, - LATAM- eller SPA-kode.

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Opptakskrav for emnegruppen:

  • Emnegruppen på 80 studiepoeng innen spansk. Krav til innhold i de 80 studiepoengene.
  • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene.
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis.
  • Ex.phil

Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.