SPA4192 – Masteroppgave i spansk, lektorprogrammet

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid på 40–50 sider om et tema valgt i samråd med veileder innen disiplinene spansk språk, spanskspråklig litteratur eller latinamerikanske områdestudier. Dersom det finnes veiledningskompetanse på instituttet, også i tilknytning til forhold som gjelder spansk som skolefag. Oppgaven skriver du på spansk eller norsk.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven har du

  • oppøvd evnen til kritisk og analytisk tenkning
  • fått innsikt i teori og forskningsmetoder
  • utført en forskningsbasert fordypning som har dyktiggjort deg for arbeid i skolen
  • fått dypere innsikt i spansk språk og større sikkerhet i bruk av språket
  • styrket din analytiske evne og ferdighet i å trekke ut relevante opplysninger fra en omfattende kunnskapsmengde

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd disse læringsmålene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til masterspesialisering i spansk på Lektorprogrammet.

Undervisning

Det er ingen ordinær undervisning i emnet, men individuell veiledning.

Du og veilederen din fyller ut og signerer en veiledningsavtale, og leverer ett eksemplar til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Veiledningen går både på form (språk) og innhold. Skrivetrening som bygger opp under oppgaven, får du fra studie- eller praksisopphold i et spansktalende land eller fra  masteremnene som inngår i graden.

Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Eksamen

Innlevering

Du leverer oppgaven mot slutten av siste semester av masterstudiet.

Innleveringsfrist er 15. september eller 15. desember i høstsemesteret og 15. februar eller 1. juni i vårsemesteret.

Praktisk informasjon om levering av masteroppgave ved ILOS

Vurdering

Oppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon med én intern og én ekstern sensor.

Karakterbeskrivelse for masteroppgaver ved ILOS

Sensurveiledning

Forsinkelse

Lektorstudenter som er forsinket i studieløpet, må søke om et ekstra semester for å få plass på masteroppgaveemnet og for å kunne benytte veiledningstid som gjenstår. Du kan søke om et ekstra semester ved å fylle ut følgende nettskjema.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala A–F, der A er beste karakter og F er stryk

Karakterbeskrivelse for SPA4192

Sensorveiledning for master uten muntlig

Du finner karakteren i Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Du får også en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen per post etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Hvis du ikke får levert oppgaven i tide, må du søke om et ekstra semester. Søknaden rettes til Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Individuell veiledning

Eksamen

Vår og høst