Semesterside for KFL1020 - Høst 2012

Kjære studenter! Sensuren kunngjøres via studentweb senest 10. januar! God jul :)

21. des. 2012 11:42

Eksamen KFL 1020 h-2012

Varighet: 10. desember kl. 09:00 til 13. desember kl. 14:00 Oppgaven leveres i innleveringsmappe på fronter. Husk å laste ned og levere Obligatorisk erklæring vedr. fusk i egen mappe.

Lengde: 6-8 sider, linjeavstand 1,5, 2300 tegn pr. side, referanser i tillegg. Husk å påføre kandidatnummer, antall tegn, dato for innlevering og emnekode på forsidearket, (ikke skriv navn på besvarelsen).

Besvar ett av spørsmålene nedenfor:

ENTEN:

1. "The body--what we eat, how we dress, the daily rituals through which we attend to the body--is a medium of culture" (Bordo). Redegjør kort for hva Bordo mener med forestillingen om kroppen som en kulturell og symbolsk tekst. Drøft deretter tilnærminger til kroppen i ulike feministiske teorier. Benytt tilsammen minst tre primærtekster i din besvarelse.

ELL...

10. des. 2012 09:27

Utlevering av eksamen 10. desember kl 9. Eksamen publiseres på emnets semesterside og på fronter. Innlevering av eksamen på fronter i mappe merket eksamen innen torsdag 13. desember kl. 14.00.

Gruppeveiledning 10. desember på seminarrom 420 på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning kl 09.15-10.

4. des. 2012 16:59