Semesterside for ARK4040 - Høst 2003

Som avtalt blir siste seanse med ARK4040 mandag den 24. november klokken 0915 - 1100 (merk tidspunktet). Vi begynner i seminarrom 2, og fortsetter eventuelt i andre time i seminarrom 4. Det offisielle forelesningsprogrammet er fra min side avsluttet i dag, den 19. Jeg har satt av den siste gangen, mandagen, til evaluering og oppsummering samt eventuelle spørsmål. Blir vi ferdige før tiden, så tar vi rett og slett fri.

19. nov. 2003 01:00

Om henting av litteratur Siste porsjon av pensumlitteratur foreligger. I og med at ekspedisjonen er stengt fredag den 7. november, kan materialet hentes på mitt kontor. Om jeg ikke er til stede: Du finner det du leter etter i nederste hylle til venstre for telefonen. Hilsen Ingrid

6. nov. 2003 01:00

Læringsmål for pensumdel 5 og 6

Her kommer noen stikkord for tilegnelse av pensumdel 5 og 6. Dersom du kan gi disse begrepene et innhold, så er mye gjort. Jeg har som mål å dekke disse temaene under det som gjenstår av forelesninger. Ellers har dere litterturen, og ellers mulighet til å komme og spørre.

Prøv å få klarhet i de engelske begrepene 'perception' og 'sensation' - i forhold til de norske 'opfattelse' og 'sansing'.

Hva mener Merleau-Ponty med at eksistensen er flertydig (ledetråd: kroppen)

Hva mener Merleau-Ponty når han sier at tilværelsen er presubjektiv og preobjektiv, eventuelt eksistensen som en tilstand der subjekt og objekt ennå ikke har utspaltet seg

Husserls psykologismekritikk

Husserls begreper om -den naturlige innstilling -intensjonalitet -intersubjektivitet -livsverden

Heideggers 'verden' og 'Dasein' ("i-verden-væren" eller "mennesket er sin verden")

Sartres begrep...

5. nov. 2003 01:00