Dette emnet er nedlagt

HIS4135 – Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kan historiske romaner gi nye perspektiver på og utvide vår kunnskap om fortiden? Hvor går grensen mellom sjangrene ”historie” og ”den historiske romanen”? Like før Leopold von Ranke (1795–1886) utviklet sin kildekritikk skrev Walter Scott (1771-1832) sin berømte roman om Ivanhoe, som gjerne blir oppfattet som den første historiske romanen. For begge var det viktig å trekke en klarest mulig grense mellom historie og fiksjon. Det måtte være mulig å atskille de to sjangrene. Men som senere debatt har vist er grensen mer ullen enn hva vi, historikere, liker å forestille oss. Målet med dette emnet er å studere grenseoppgangen mellom historie og den historiske romanen. Hva er egentlig historie og hva er litteratur? Og kan den historiske romanen gi oss nye perspektiver på middelalderhistorien?

I dette emnet vil vi sette fokus på et bestemt case: Snorre Sturlason. Han var ikke bare Islands mektigste høvding i perioden ca. 1225-1235, men han var også en kulturskikkelse og det er mye som tyder på at det var han som skrev eller lot skrive Heimskringla, Snorra-Edda og Egils saga. Snorres politiske karriere har vært nøye studert av historikere, samtidig har personen Snorre pirret forfattere og de har skrevet en rekke romaner om hans liv, nå sist Torvald Steen i Den lille hesten. For å belyse den overordnede problemstillingen for emnet vil fokus settes på fire aspekter: a) kildene til Snorres liv, b) sjangrene ”den historiske romanen” og ”historie”, c) hvordan Snorre framstilles i Den lille hesten, og d) ikke minst hvordan historikere har omtalt Snorre og hans samtid.

Hva lærer du?

Studenten skal:

  • Skaffe seg kunnskap om kildene til Snorre Sturlasons liv og hans samtid.
  • Skaffe seg kunnskap og innsikt i hvordan historikere og forfattere har utnyttet disse kildene.
  • Opparbeide evne til å anvende pensum til sitt eget formål.
  • Utvikle evne til å problematisere tekster, teorier og påstander.
  • Utvikle evne til å analysere kilder og pensum og se hvordan historikere og forfattere tilnærmer seg historien/fortiden og framstiller den.
  • Kunne syntetisere stoffet og anvende på andre områder, for eksempel nyheter, avisartikler.
  • Utvikle evne til å vurdere verdien av et materiale for et gitt formål, det vil si bruke sin kunnskap og innsikt til å drøfte et historisk problem.
  • Utvikle evne til å arbeide selvstendig og til å samarbeide med andre

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en seks timers skriftlig eksamen

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk