Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Kurset omfatter en allmenn del som fokuserer på prosjektdesign og oppgaveskriving. NIAs og eventuelt de andre nordiske lands institutters historiske og arkeologiske feltarbeid vil brukes som case-studies i undervisningen, hvor også praktisk bruk av forskjellige typer kilder vil bli belyst. Del 2 av kurset vil ta utgangspunkt i studentenes egne prosjektbeskrivelser, hvor det vil tilstrebes diskusjon og tilbakemelding fra seminarleder og medstudenter. Andre del av kurset vil derfor basere seg i en stor grad på studentenes egne skriftlige og muntlige bidrag i seminar/kollokvier.

Hva lærer du?

Kurset tar sikte på å gi studentene praktisk hjelp i prosjektbeskrivelse og bruk av kilder. Kurset skal munne ut i en prosjektbeskrivelse for mastergradsoppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

En allmenn del med forelesninger/omvisning med vekt på prosjektdesign og kildebehandling, andre del egenarbeid fra studenter i seminar/kollokvier. Det blir gitt 22 undervisningstimer

Eksamen

Prosjektbeskrivelse på max. 10 sider som skal godkjennes av veileder.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisningen i emnet gis ved Det norske institutt i Athen.

Det er en forutsetning for emnet at minimum 5 studenter melder seg på. Dersom antallet er lavere, vil emnet ikke gå.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høsten 2006

Eksamen

Høsten 2006

Undervisningsspråk

Norsk