Dette emnet er nedlagt

KONS3000 – Dokumentasjon av artefakter.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er en innføring i laboratorierutiner og ulike dokumentasjonsteknikker av kultur historiske gjenstander før og under konservering. Emnet inneholder temaer som:

  • Grunnleggende laboratorierutiner, inkludert helse og sikkerhet og førstehjelp.
  • Konserveringsrapport og ikke-destruktive undersøkelsesmetoder
  • Dokumentasjonstegning

Våren 2008 er siste gang dette emnet går. Emnet vil bli erstattet av et nytt som inngår i den nye strukturen på konserveringslinjen.

  • Dokumentasjonsfotografi
  • Skanning og bildebehandling

Hva lærer du?

Introduksjon til korrekte arbeidsrutiner og skriftlige og visuelle dokumentasjonsmetoder.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80-gruppe i arkeologi, kunsthistorie eller etnologi, og 40-gruppe i Bevaring og gjenstandskunnskap

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og praktiske øvelser. I alt 32 timer.

Eksamen

Mappe: Som inneholder sammendrag av forelesninger, øvelser og oppgaver. Lengde maksimal 6 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) + bilder og tegninger. Ved semesterets begynnelse vil dere få utlevert en detaljert beskrivelse av det som skal være med i mappen. Det skal også leveres en kopi av mappen i A4-format som er festet i øverste venstre hjørne og uten omslag eller plastlommer. Både original og kopi skal ha en forside som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn. Erklæring om fusk skal følge med alle eksamensinnleveringer.

Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på innleverte mappe.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 12 studenter.

Obligatorisk emne innenfor 40-gruppen Konservering grunnkurs

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk