KONS4500 – Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med dette emnet er å gi studentene nødvendig grunnlag for en effektiv strukturering av deres masterprosjekt. Emnet vil gi studentene informasjon og ferdigheter som sikrer målorientert framdrift i den neste fasen av deres masterarbeid (spesielt vedrørende forskning, dokumentasjon og skriftlige ferdigheter).

Hva lærer du?

Etter fullføring av emnet har du:

  • formulert en problemstilling som er basert på analyse av en bestemt situasjon, gjenstand eller et fenomen
  • fått grunnleggende forskningsferdigheter som sikrer gjennomføring av prosjektet
  • fått innsikt i din egenevaluering, planlegging og evne til organisering
  • oppnådd kompetanse innen forskning, visuell dokumentasjon og analytisk vurdering

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet kan kun tas av studenter på Konservering - prosjektbasert (studieretning).

Undervisning

Undervisning gis i form av 2 workshops og individuell veiledning. Studenter har krav på 2 veiledningstimer med veileder.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave på maks 15 A4-sider. Vedlegg ikke inkludert. Semesteroppgaven skal utgjøre masteroppgavens innledningskapittel samt en detaljert oversikt over foreslått struktur.

Semesteroppgaven leveres inn i Canvas.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke. Det er usikkert når/om emnet vil tilbys igjen.

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk