KONS4511 – Konserveringshistorie, prosjektbasert konservering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over den historiske utviklingen av konserveringsorganisasjoner og – institusjoner gjennom 1800- og 2000-tallet. Kurset tar for seg naturvitenskapens rolle i konservering og forholdet mellom de to kulturene humaniora og naturvitenskap.

Emnet ser også på nasjonale og internasjonale avtaler og lovverk til støtte for bevaring av kulturarven, samt historiske perspektiver på debattene rundt konserveringsproblematikken.

Hva lærer du?

Ved fullføring av emnet, er det forventet at studenten skal være i stand til å:

  • Beskrive den historiske utviklingen av konserveringsfaget
  • Diskutere nasjonale og internasjonale avtaler og lover, og evaluere hvilken innvirkning disse har på faget
  • Forsvare vitenskapens rolle i konservering
  • Tolke og forsvare konserveringsfagets etiske rammeverk
  • Tolke rettighetene til ulike interessenter innen kulturarven
  • Utvikle og analysere historiske og etiske problemstillinger i konservering
  • Kommunisere dine argumenter i en skriftlig akademisk form

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til emnet forutsetter opptak på Konservering - prosjektbasert (studieretning).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KONS2010 – History and Theory of Conservation

Undervisning

Se timeplan for KONS2010 – History and Theory of Conservation

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensform er en semesteroppgave

Semesteroppgaven skal være på ca 10 sider, bibliografi og eventuelle andre tillegg er ikke inkludert.

Oppgaven skal ha en forside som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn. Formatet skal være A4 uten noen form for omslag og festet i øverste venstre hjørne. Besvarelsen leveres i Canvas.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke. Det er usikkert når/om emnet vil tilbys igjen.

Undervisningsspråk

Norsk