Karakterbeskrivelser

Sist endret 7. feb. 2006 10:22 av torillsa@uio.no
Sist endret 28. mars 2006 10:01 av torillsa@uio.no
Sist endret 7. feb. 2006 10:35 av torillsa@uio.no
Sist endret 7. mai 2009 14:47 av grosm@uio.no
Sist endret 29. mars 2006 09:45 av torillsa@uio.no
Sist endret 7. feb. 2006 10:25 av torillsa@uio.no
Sist endret 21. juli 2011 08:54 av olemarik@uio.no

Vedtatt av Nasjonalt Fagråd høsten 2009.