IBS4395 – Master's Thesis in Ibsen Studies

Hva lærer du?

To give a theoretical and methodological basis for advanced studies of Ibsen and his works.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor’s Degree and 60 points in Ibsen Studies.

Passed NOR4900 – Nordisk prosjektsemester or NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier

Undervisning

A thesis with a topic formulated by the student is to be written under up to 7,5 hours of supervision throughout the process.

In order to be assigned a supervisor, students must agree to and sign a supervision agreement for masters students enrolled in the Department. 

Eksamen

The master's thesis should be submitted during the last semester after all other courses have been completed.

Guidelines on format and structure can be found here.

The master's thesis may be written in English or Norwegian or another Scandinavian language. The thesis is assessed and graded by a subject teacher and an external sensor.

It is mandatory to submit the thesis in full in DUO. You can read more about how to submit your thesis here.

On our master's thesis pages you will find more information regarding formal requirements, supervisor, submission of thesis, grading, and more.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Deadline for submission of Master´s Thesis: 1. June

Undervisningsspråk

Engelsk