Dette emnet er nedlagt

ANT2220 – Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å gi en innføring og tildels fordypning i de intellektuelle, herunder filosofiske og religiøse, samt politiske rammene for det antikke greske samfunn, spesielt Athen i klassisk tid (ca. 500-300 f.Kr.). Emnet bringer sammen forskjellige fagfelt innen antikk forskning og det tar utganspunkt i de fysiske rammer for det antikke samfunn. Med det siste menes det i hovedsak topografi, klima og monumenter. Emnets to viktige målsetninger er å forene (1) en forståelse av hvordan det antikke samfunn fungerte gjennom en analyse av de materielle rester og de rammer det naturlige miljø satte. Her behandles det sentrale tema for de antikkvitenskapelige fag: politisk, religiøs og sosial organisering samt økonomisk fundament og teknologisk nivå. (2) en fordypning i de viktige fremskritt som oppnås i denne perioden innen vitenskapelig tenkemåte og samfunnskritikk ved å lese filosofiske tekster av Platon og Aristoteles. Her vil man faktisk lese, diskutere og behandle slike tekster på en filosofisk måte.

Se forøvrig nettsidene til Det norske institutt i Athen

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på å gi studentene en dypere forståelse av de historiske, litterære, kunsthistoriske og urbanistiske aspekter ved den klassiske kulturen. Gjennom studiet vil studentene få en grundig innføring i tverrfaglige, antikkvitenskapelige problemstillinger og erfaring med håndtering av forskjellige kategorier kilder. Et hovedmål er at studentene skal kunne sette sitt fordypningsområde innen BA-graden inn i en helhetlig kulturell og historisk ramme.

Opptak og adgangsregulering

Du søker om opptak til dette emnet via søknadsweb i perioden 1. oktober - 1. november.

I forbindelse med søknaden i søknadsweb laste opp:

  • karakterutskrift fra hjemuniversitet
  • eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester som er relevant for opptaket (feks hvilket studieprogram du er tatt opp på eller hvilke emner du er eksamensmeldt i).

Du kan bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registrert. Mer informasjon om krav til GSK ved UiO

Svar på søknaden får du 15. november i søknadsweb og på e-post.

Dersom du som får tibud om plass på emnet må du:

Behov for eller lyst til å ta påbygningsemne på 5 studiepoeng?

Med opptak til hovedemnet får du anledning til å bli registrert til eksamen i ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning

Rangering av søkere
Søkere til emnet blir rangert, i hovedsak etter studierett. Les om vår rangering og prioritering av søkere her

For å kunne få opptak må du være kvalifisert og levere fullstendig søknad
Se obligatoriske forkunnskapskrav og informasjon om opptak på denne siden.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

  • minimum 10 sp antikkrelaterte emner
  • minimum 60 studiepoengavlagt senest semesteret før utreisesemester

Undervisning

Undervisningen foregår i Athen over ca seks uker.
Undervisningen skjer i form av forelesninger og monumentbasert undervisning. Det er obligatorisk fremmøte første dag og tilsammen minimum 80% deltakelse på undervisningen. I tillegg er det obligatorisk deltagelse på alle ekskursjoner.

Undervisningen legges opp slik at studenter som ønsker det kan ta emnene både i Athen og Roma.

Undervisning i Roma

Eksamen

Generelt om semesteroppgaven

Når du skriver semesteroppgave, har du anledning til å få individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Du leverer oppgaven i Fronter

Du plikter som student å gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte forkant av frist for innlevering av semesteroppgave.

Spesielt om oppgavene i ANT2220/ANT2221

Det deles ut 1 oppgavesett i hver av de 3 temaene antikkfilosofi, antikk litteratur og arkeologi/historie. Hvert oppgavesett inneholder 3 spørsmål.

I ANT2220 skal du levere en oppgave bestående av tre deler som tilsvarer undervisningens tre temaer. Du skal besvare 1 av de 3 spørsmålene fra hvert av de tre oppgavesettene. Besvarelsen av hvert spørsmål skal være på 2000-2500 ord.

Om du ønsker å ta eksamen i ANT2221 i tillegg, leverer du her inn en oppgave på 2000-2500 ord hvor du svarer på 1 av spørsmålene som du ikke har besvart i ANT2220-oppgaven. Du velger fritt innenfor de 3 oppgavesettene.

Om du tar både ANT2220 og 2221, vil du dermed besvare totalt 4 av de 9 av spørsmålene over to oppgaveinnleveringer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt innlevering

Evaluering av emnet

Insituttet har samlet emnevalueringene på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er maksimum 20, minimum 5.
Deltakere bestiller og betaler selv for reise til/fra Athen, samt innkvartering. Instituttet i Athen bistår med innkvartering til de som ønsker det. Alle studenter med opptak vil etter hvert blir kontaktet av instituttet vedrørende dette. Mer informasjon om innkvartering og praktisk info i Athen finner dere på nettsidene til Det norske institutt i Athen

Ekskursjonsutgifter på ca NOK 3000,- må dekkes av studentene. Dette dekker alle utgifter til buss og overnatting i forbindelse med ekskursjoner i løpet av undervisningsperioden.

Generell informasjon om IFIKKs utenlandsemner

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet blir våren 2014 erstattet av et overlappende emne på 10 studiepoeng. Planlagt undervisnings- og eksamensperiode for emnet V14: 13. januar-28. februar

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk