ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å gi en innføring og tildels fordypning i de intellektuelle, herunder filosofiske og religiøse, samt politiske rammene for det antikke greske samfunn, spesielt Athen i klassisk tid (ca. 500-300 f.Kr.).

Emnet bringer sammen forskjellige fagfelt innen antikk forskning og det tar utganspunkt i de fysiske rammer for det antikke samfunn. Med det siste menes det i hovedsak topografi, klima og monumenter.

Hva lærer du?

  • arkeologisk kunnskap om Athen i klassisk tid
  • kunnskap om monumenter og materielle kilder fra områder i og rundt Athen

Opptak og adgangsregulering

Emnet bygger på ANT2222– Athen i klassisk tid og eksamen gis kun til studenter som har opptak til ANT2222. ANT2222 har opptak gjennom Søknadsweb med frist 1. november. Les mer om forkunnskapskrav, søknadsprosedyre og frister på emnesiden til ANT2222.

Studenter som har fulgt undervisning i ANT2222 og avlagt gyldig eksamen semesteret i forveien, kan søke studiekonsulenten om å få avlegge eksamen i ANT2221.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet ANT2221 bygger på ANT2222 – Athen i klassisk tid, og må tas sammen med dette.

Undervisning

Undervisningen er sammenfallende med ANT2222 – Athen i klassisk tid

Eksamen

Hjemmeeksamen på 4-5 sider, a 2.300 tegn pr side (eksl. litteraturliste).

Du leverer oppgaven i Inspera.

Du plikter som student å gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte forkant av frist for innlevering av semesteroppgave.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Annet

Generell informasjon om IFIKKs utenlandsemner

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)