Datoer og frister

Disse datoene og fristene er viktige for studenter på EXPHIL03 høsten 2022. (Med forbehold om endringer.)

19. august Frist for å søke plass på undervisningen for programstudenter.
22.-26. august Undervisningsstart. Forelesningene, og seminargrupper med nummer på 100, starter denne uken.
24. august

Studentweb åpner for påmelding til emner med ledige plasser. Hvis det fortsatt er ledige plasser på seminargruppene, vil det være mulig å melde seg på/bytte til grupper som begynner i uken 30. august-3. september. Du kan selv bytte til grupper med ledig kapasitet i StudentWeb.


Dersom du har tungtveiende grunner til å bytte til en gruppe som er full, kontakt henvendelser@ifikk.uio.no.

26. august Absolutt siste frist for å bytte seminargruppe.
29. august-2.september Seminargrupper med nummer på 200 starter denne uken.

12. september kl. 12:00

Frist innlevering av første obligatoriske oppgave for grupper med nummer på 100. Oppgaven leveres inn i Canvas.
Ved behov for utsatt innlevering grunnet sykdom må du ta kontakt før fristen utløper.

19. september kl. 12:00

Frist innlevering av første obligatoriske oppgave for grupper med nummer på 200. Oppgaven leveres inn i Canvas.
Ved behov for utsatt innlevering grunnet sykdom må du ta kontakt før fristen utløper.

24. oktober kl. 12:00 Frist innlevering av andre obligatoriske oppgave for grupper med nummer på 100. Oppgaven leveres inn i Canvas.
Ved behov for utsatt innlevering grunnet sykdom må du ta kontakt før fristen utløper.

31. oktober kl. 12:00

Frist innlevering av andre obligatoriske oppgave for grupper med nummer på 200. Oppgaven leveres inn i Canvas.
Ved behov for utsatt innlevering grunnet sykdom må du ta kontakt før fristen utløper.

16. november Frist for å bytte fra seminarvariant til selvstudium.
22. november Frist for å trekke seg fra eksamen.
6. desember Eksamen: 09:00 - 13:00 eksamen for selvstudium (skoleeksamen) og 09:30 - 12:00 eksamen for seminarvarianten (hjemmeeksamen med opplasting av semesteroppgave og eksamensspørsmål). Begge foregår i Inspera.

20. desember

Utsatt eksamen kl. 09:30 - 12:00 for seminarvarianten for studenter med gyldig forfall til første eksamen. For selvstudiumsvarianten avholdes det ikke utsatt eksamen. Studenter med gyldig forfall kan melde seg til neste ordinære eksamen.

Publisert 23. mai 2022 16:27 - Sist endret 5. sep. 2022 09:28