Dette emnet er nedlagt

FIL2304 – Fordypning - Etikk og praktisk filosofi

Kort om emnet

Innholdet varierer mellom hver gang kurset holdes. Se emnets semestersider for nærmere informasjon.

Hva lærer du?

Du får styrket dybdekunnskap innen normative teorier og praktisk filosofi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Innsikt i grunnleggende praktisk etikk, f.eks. gjennom FIL1003 – Etikk.

Overlappende emner

Overapper 5 studiepoeng med FIL2300 og 5 studiepoeng med FIL2301.

Undervisning

16 dobbelttimer seminarundervisning, muntlige presentasjoner med påfølgende diskusjoner.

Eksamen

En semesteroppgave som leveres en uke etter at undervisningen er avsluttet (for nærmere tidsfrist: se emnets semesterside). Oppgavens omfang skal ikke overstige 10 sider. Det benyttes bokstavkarakterer.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Annet

Undervises første gang høsten 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Dette emnet har nå emnekode FIL2308

Undervisningsspråk

Norsk